(GENEheal - 2018聖誕優惠) 星級煥膚修復 ❄️紛雪組合​

GH-L-18-045

(GENEheal - 2018聖誕優惠) 星級煥膚修復 ❄️紛雪組合​ GH-L-18-045

GENEheal 星級煥膚修復 ❄️紛雪組合
🔥優惠價$499🔥
1)再生科技緊緻潤白面膜 x 5片 (價值$499)
2)專業醫美級 - 3立體剪裁連頸面膜x 2片 (價值$138)
&
3)唇部再生精華 x 1(試用裝1.5ml) (價值69)

原價:$706

⍣數量有限,售完即止⍣
切勿錯失良機‼️

⚀贈品數量有限,先到先得! ⚀
⚁如有任何爭議,GENEheal 將保留最終決定權。⚁
⚂多謝各位支持!!⚂

$499 In stock